Vítáme vás na stránkách SDH Bušovice

   Sbor dobrovolných hasičů je jednou z nejstarších a dosud pracujících organizací v Bušovicích. Byl založen 17. července 1910 v Bušovicích a měl 25 členů a koněspřežnou stříkačku. Její funkční repliku nyní sbor vlastní a jezdí s ní na různé hasičské akce s osádkou v dobovývh uniformách. S historií sboru se blíže seznámíte v oddílu Historie sboru.
 
   V současné době má sbor 48 členů, z toho 2 ženy. Je řízen desetičleným výborem a na jeho činnost dohlíží dvoučlená kontrolní a revizní rada. Složení je uvedeno pod tlačítkem "Výbor SDH". 18 členů sboru je ve výjezdové jednotce, kterou zřizuje obec Bušovice.
  K výcviku a k zásahu hasiči užívají moderní obleky, vysílačky, čerpadla, elektrocentrálu, celou řadu dalšího vybavení a dvě vozidla. Cisternové vozidlo Škoda CAS 25 a nákladní vozidlo Mercedes. Viz přiložené foto.
 
   Obě vozidla a hasičské vybavení jsou uloženy v rekonstruované zbrojnici s přístavbou pro uložení výstroje a materiálu. Viz foto. Zbrojnice byla na náklady obce Bušovice rekonstruována a dostavěna v roce 2017 a její slavnostní předání hasičům proběhlo v roce 2018. Celá akce je podrobně popsána v oddílu pořádaných akcí a zobrazena na fotografiích v naší galerii. Hasiči tím získali dokonalé zázemí pro svoji činnost.
    Členové sboru pořádají každoročně celou řadu společenských a kulturních akcí. Podrobně se o nich dočtete v oddělení "Kalendář akcí SDH". Jsou tam uvedeny a popsány jak akce minulé, tak akce plánované. Mnohé z nich jsou zdokumentovány i na fotografiích, takže si je můžete prohlédnout v naší galerii.