Prevence a ochrana obyvatelstva

   Preventista SDH Bušovice vás bude na tomto místě pravidelně informovat o novinkách v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva.

Nebezpečí požárů při vypalování porostů a pálení hořlavých látek

Odkaz na dokument

Nebezpečí požárů při pálení biologického odpadu

Odkaz na dokument

Nebezpečí požárů v období adventu - několik rad jak se nebezpečí vyhnout.

Odkaz na dokument

Kontrola a údržba spalinových cest v domácnostech

Odkaz na dokument